Blazersklas

Blazersklas

Sinds 2017 is gestart met een uniek project in samenwerking met basisschool het Palet en muziekschool Art4u. In november krijgen de leerlingen van de groepen 6 en 7 de keuze om een instrument voor een periode van 10 weken uit te proberen. Elke week krijgen ze dan les in de theorie en het bespelen van een muziekinstrument. Aan het einde voeren de kinderen een concert op waarbij betrokken familieleden, vrienden en kennissen mogen komen luisteren.

Daarnaast kunnen alle leerlingen die kiezen om verder te gaan met een instrument meedoen aan gezellige jeugdactiviteiten die door Kunst Adelt worden georganiseerd!

Onze Activiteiten

Jeugdactiviteiten

Paletconcert

Project Blazersklas

Waar kun je ons zien en horen?

Geïnteresseerd in onze concerten, serenades en andere activiteiten?